ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100 та Порядку запровадження обов’язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин»

16/04/2024 : 9:18

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100 та Порядку запровадження обов’язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100 та до Порядку запровадження обов’язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин» (далі – проєкт постанови) розроблений для приведення національного законодавства у відповідність із вимогами європейського законодавства.

Метою проєкту постанови є уточнення переліку забруднюючих речовин, які підлягають нормуванню у разі експлуатації установок спалювання відходів та установок сумісного спалювання відходів, шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1100 «Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується» та визначення випадків, в яких не здійснювати автоматизовані інструментальні вимірювання параметрів викидів забруднюючих речовин шляхом внесення змін до Порядку запровадження обов’язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2023 року
№ 272.

Реалізація проєкту постанови забезпечить уточнення переліку забруднюючих речовин у водні об’єкти, що дасть змогу контролювати скиди цих речовин від установок спалювання відходів та установок сумісного спалювання відходів і таким чином зменшувати забруднення водних об’єктів, а також визначення випадків, в яких не запроваджуються обов’язкові автоматизовані системи контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а здійснюються періодичні вимірювання викидів, що узгоджуватиметься з вимогами законодавства ЄС.

Назва органу виконавчої влади, що розробив нормативно-правовий акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив нормативно-правовий акт, адреса та телефон

Відділ формування політики з управління відходами Департаменту цифрової трансформації, електронних публічних послуг  та управління відходами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-68, [email protected].

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу приймаються протягом місяця з дня його офіційного оприлюднення на вказану пошту та електронну адресу.