ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування державної системи моніторингу довкілля та її підсистем»

22/01/2024 : 10:59

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування державної системи моніторингу довкілля та її підсистем»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування державної системи моніторингу довкілля та її підсистем» розроблено на виконання статті 22 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та з метою забезпечення реалізації та виконання положень Закону України від 20 березня 2023 року № 2973-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля».

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони

Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (206-31-38).

Зазначений проєкт нормативного акта оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на поштову адресу розробника: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, та електронну адресу: [email protected].

Проєкт постанови

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Повідомлення про оприлюднення