Повідомлення про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Державної стратегії управління лісами України до 2035 року

23/02/2021 : 17:14

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОЄКТУ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛІСАМИ УКРАЇНИ ДО 2035 РОКУ

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою отримання та врахування зауважень і пропозицій громадськості на офіційному веб-сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів (www.mepr.gov.ua) у підрозділі «Консультації з громадськістю», розділу «Громадянам» оприлюднено Звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту Державної стратегії управління лісами України до 2035 року (далі – Звіт про СЕО) та проєкт Державної стратегії управління лісами України до 2035 року (далі Державна програма).

Проведення громадських слухань не планується.

Зауваження і пропозиції до Звіту про СЕО та проєкту  Державної програми подаються у письмовому вигляді до Департаменту з питань надрокористування та відновлення довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України на адресу: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, або на електронну адресу: [email protected].

Строк подання зауважень і пропозицій до «24» березня 2021 року, або 30 днів з дня опублікування. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Повідомлення

Звіт

Проєкт Державної стратегії управління лісами України до 2035 року