Повідомлення про початок громадського обговорення повідомлення про плановану діяльність «Розширення загального пірсу на р. Дунай в Міжнародному вільному порту Джурджулешти, Кагульський район, с. Джурджулешти»

06/02/2023 : 15:37

У рамках дотримання Україною зобов’язань за Конвенцією Еспо та з метою забезпечення рівних можливостей для участі громадськості у транскордонній процедурі оцінки впливу на навколишнє середовище, відповідно до оповіщення Міністерства навколишнього середовища Республіки Молдова стосовно участі України у процедурі здійснення транскордонної оцінки впливу на навколишнє середовище щодо «Розширення загального пірсу на р. Дунай в Міжнародному вільному порту Джурджулешти, Кагульський район, с. Джурджулешти» повідомляємо про початок громадського обговорення повідомлення про плановану діяльність.

Пропозиції (зауваження) направляти за адресою:

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, e-mail: [email protected].

Строк громадського обговорення: 20 робочих днів до 07 березня 2023 року (включно).

Після завершення громадських обговорень Міндовкілля забезпечить направлення всіх зауваження та пропозиції (у разі їх надходження) до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, до Міністерства навколишнього середовища Республіки Молдова.

Повідомлення про плановану діяльність-3-19