Повідомленняпро оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку уповноваження науково-дослідних установ, підприємств та організаційна проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів»

04/12/2020 : 14:03

Проєктом наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку уповноваження науково-дослідних установ, підприємств та організацій на проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів» передбачається врегулювати відносини в частині уповноваження науково-дослідних установ, підприємств та організацій на здійснення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів, підвищення якості підготовки звітів про результати державних випробувань пестицидів і агрохімікатів, а також у частині вимог до науково-дослідних установ, підприємств та організацій, які здійснюють державні випробування пестицидів і агрохімікатів. 

Назва органу виконавчої влади, що розробляв регуляторний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 

Назва структурного підрозділу, що розробляв регуляторний акт, адреса та телефони

Департамент раціонального природокористування Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, тел. (044) 206-31-96. 

Зазначений проєкт наказу та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля www.mepr.gov.ua. 

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. 

Зауваження та пропозиції надаються на офіційний вебсайт або адресу Міндовкілля:

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035,     

тел. (044) 206-31-00; 206-38-44; факс (044) 206-31-07; 531-36-92;             

E-mail: [email protected].

Наказ

АРВ

Повідомлення

Пояснювальна записка