Повідомленняпро оприлюднення проєкту Закону України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднюючих речовин»

03/08/2021 : 16:18

Проєкт Закону України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднюючих речовин» (далі – законопроєкт) розроблено на виконання Указу Президента України від 23 березня 2021 року № 111 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації» та Закону України «Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів»   від 3 лютого 2016 року № 980-VIII.

Метою розробленого законопроєкту є запровадження правових та організаційних засад створення та функціонування національного реєстру викидів та перенесення забруднюючих речовин для створення єдиної уніфікованої електронної системи доступу до інформації про стан довкілля органів влади та громадськості, надання доступу кожному громадянину до такої інформації та підвищення ефективності електронного врядування у сфері охорони довкілля.

Назва органу виконавчої влади, що розробляв регуляторний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 

Назва структурного підрозділу, що розробляв регуляторний акт, адреса та телефони

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та запобігання промисловому забрудненню, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, (206-31-43, 206-31-30 (факс), morozova@mepr.gov.ua

Зазначений проєкт Закону України та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акту від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. 

Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35; тел. (044) 206-31-00; 206-31-43; факс (044) 206-31-07; e-mail: [email protected].

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця

АРВ

Законопроєкт