Повідомленняипро оприлюднення проєкту Закону України «Про основні засади державної кліматичної політики»

05/02/2024 : 11:07

Повідомлення
про оприлюднення проєкту Закону України «Про основні засади державної кліматичної політики»

Проєкт Закону України «Про основні засади державної кліматичної політики» (далі – проєкт акта) розроблений на виконання положень рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічні сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації», введеного в дію Указом Президента України  від 23 березня 2021 року № 111, та завдання 105 Плану законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2023 рік, затвердженого постановою Верховної Ради України від 7 лютого 2023 року № 2910-IX.

Метою проєкту акта є визначення правових та організаційних засад державної кліматичної політики, спрямованої на забезпечення низьковуглецевого розвитку України, досягнення кліматичної нейтральності, адаптації до зміни клімату, виконання міжнародних зобов’язань України у цій сфері, а також засад створення національної системи інвентаризації антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів, функціонування національної системи відстеження впровадження політик і заходів та прогнозування у сфері зміни клімату.

Назва органу виконавчої влади, що розробив проєкт акта

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробив нормативний акт, адреса та телефони

Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-33-24.

Зазначений проєкт акта оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua. Строк прийняття зауважень та пропозицій до проєкту акта від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, 03035 та електронну адресу: [email protected].

Проєкт закону

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця