Місія та стратегія

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України утворено 27 травня 2020 року

Міністерство формує та реалізує державну політику у сфері:

 • охорони навколишнього природного середовища,
 • екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, радіаційної, біологічної і генетичної безпеки,
 • у сфері рибного господарства та рибної промисловості,
 • охорони, використання та відтворення водних біоресурсів,
 • регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства,
 • лісового та мисливського господарств.

Разом з тим, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері:

 • розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
 • геологічного вивчення та раціонального використання надр;
 • управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, а також здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення;
 • здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
 • здійснення державного геологічного контролю, а також у сфері збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, Паризької угоди.