Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами

Основні Функції:

 • забезпечення формування та реалізацію державної політики у сфері управління відходами (крім поводження з радіоактивними відходами);
 • забезпечення впровадження сучасних інформаційних технологій та електронного  урядування  у Міндовкілля,  державних підприємствах,  установах та організаціях, що належать до сфери управління Міндовкілля;
 • забезпечення реалізації основних засад державної політики у сфері інформатизації у структурних підрозділах Міндовкілля та забезпечення запровадження принципів державної політики цифрового розвитку у Міндовкілля;
 • адаптація законодавства України з питань, що належать до компетенції Департаменту, до законодавства Європейського Союзу;
 • впровадження та супровід у Міндовкілля сучасних інформаційних технологій, програмно-технічних комплексів та систем, побудови IT-інфраструктури;
 • впровадження і супровід технологій електронного урядування у Міндовкілля та сприяння їх впровадженню в державних підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Міндовкілля, для забезпечення реалізації:

– державної політики цифрового розвитку, використання електронних інформаційних ресурсів і розвитку інформаційного суспільства;

– цифрової трансформації та інформаційної інтеграції;

– організації аналітичної роботи за напрямами цифровізації та цифрового розвитку міністерства.

 • координація та супровід переведення адміністративних послуг, що надаються Міндовкілля, в електронний вигляд;
 • здійснення заходів щодо реалізації державної політики у сфері ліцензування провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України; управління небезпечними відходами; видача, відмова у видачі, анулювання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів; видача, відмова у видачі, анулювання висновку на транскордонне перевезення відходів; видача, відмова у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів;
 • моніторинг реалізації державної політики у сфері цифровізації в питаннях, що належать до компетенції Міндовкілля, стану захищеності інформаційних ресурсів Міндовкілля та об’єктів критичної інфраструктури у сфері захисту довкілля, у тому числі моніторинг та управління екологічною інформацією у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • створення, впровадження та розвиток заходів з кібербезпеки,  кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій в інформаційно-комунікаційних системах (далі – ІКС) Міндовкілля;
 • здійснення заходів щодо забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • забезпечення реалізації основних засад державної політики у сфері цифрової трансформації та цифровізації;
 • здійснення заходів щодо реалізації моніторингу стану  навколишнього природного середовища;
 • створення і забезпечення роботи системи моніторингу охорони навколишнього природного середовища та доступу до екологічної інформації;
 • визначає реєстри складових мережі спостережень державної системи моніторингу навколишнього природного середовища;
 • є держателем Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», «ЕкоЗагроза».