Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики

Основні Функції:

  • забезпечує формування та реалізацію державної природоохоронної політики у сферах: охорони атмосферного повітря, запобігання промисловому забрудненню, екологічного аудиту, реєстрації викидів та перенесення забруднювачів, моніторингу довкілля, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України, а також регулювання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, охорони озонового шару та державної кліматичної політики спрямованої на пом’якшення зміни клімату та адаптації до зміни клімату.