Сектор організаційного забезпечення діяльності державного секретаря

Основні Функції:

  • забезпечує планування та здійснює моніторинг графіка робочого часу державного секретаря, для відповідної та належної організації проведення нарад, прийомів, зустрічей та інших заходів;
  • за дорученням державного секретаря здійснює збір, опрацювання та узагальнення аналітичних та інформаційних матеріалів, підготовлених структурними підрозділами Міндовкілля i центральними органами виконавчої влади для інформаційного забезпечення державного секретаря до виступів, забезпечення аналітичними та інформаційно-презентаційними матеріалами;
  • опрацьовує у межах компетенції Сектору документи, що надходять на розгляд, підпис і візування державному секретарю, а також здійснює попередній розгляд вхідної кореспонденції державного секретаря, визначає перелік виконавців та за результатами розгляду готує проекти резолюцій;
  • забезпечує контроль за виконанням протоколів нарад і зустрічей державного секретаря, подає пропозицій до апаратних нарад Міндовкілля, готує за їх результатами проекти відповідних доручень та відповідно інформує державного секретаря про хід виконання його доручень та доручень органів вищого рівня.