Сектор з мобілізаційної роботи, цивільного захисту

Основні Функції:

 • реалізація державної політики у сфері мобілізаційної підготовки та цивільного захисту, як в мирний час, так і в особливий період та при загрозі виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;
 • організація заходів з мобілізаційної підготовки, та цивільного захисту і контроль за їх здійсненням в Міндовкілля, на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
 • погодження в межах повноважень проектів законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств, центральних органів виконавчої влади, підготовка в межах повноважень Сектору з мобілізаційної роботи, цивільного захисту, передбачених законом висновків, зауважень та пропозицій до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;
 • здійснення розгляду звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Сектору з мобілізаційної роботи, цивільного захисту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
 • подання пропозицій щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з питань, що належать до компетенції Сектору з мобілізаційної роботи, цивільного захисту;
 • організація виконання Міндовкілля законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки, мобілізації та цивільного захисту;
 • підготовка щорічної доповіді про стан мобілізаційної готовності Міндовкілля та елементів системи його управління;
 • забезпечення в межах повноважень, передбачених законодавством, додержання режиму секретності під час здійснення заходів  з мобілізаційної підготовки, мобілізації та цивільного захисту;  
 • забезпечення подання державним органам інформації, необхідної для планування, здійснення та фінансування заходів з мобілізаційної підготовки та цивільного захисту;
 • підготовка і доведення структурним підрозділам апарату, центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління вказівок щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 • розроблення плану основних заходів цивільного захисту, плану цивільного захисту на особливий період  та плану реагування на надзвичайні ситуації  Міндовкілля;
 • підготовка звітності про виконання планів та заходів з питань цивільного захисту Міндовкілля;
 • організація роботи з бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час , на підприємствах, установах та організаціях,     що належать до сфери  управління Міндовкілля.