Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Основні Функції:

  • розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;
  • організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Міндовкілля, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій Міністру;
  • надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
  • здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Міністра та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
  • перевірка факту подання декларацій суб’єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;
  • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в Міндовкілля, у тому числі на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
  • розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
  • здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону; інформування Міністра, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.