Відділ контролю за дотриманням ліцензійних умов

Основні Функції:

  • здійснення заходів щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері контролю за здобувачами ліцензії на предмет відповідності матеріально технічної бази та дотриманням ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, з управління небезпечними відходами.