Відділ внутрішнього аудиту

Основні Функції:

  • надання Міністру, об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

– функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

– удосконалення системи управління;

– запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів; – запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.