Відділ з публічних комунікацій та зв’язків з громадськістю

Основні Функції:

 • забезпечує інформування громадськості про формування та реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції Міндовкілля, сприяє розвитку екологічної освіти та екологічному вихованню населення;
 • здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Міндовкілля;
 • організовує та координує супроводження прес-конференцій, брифінгів, інтерв’ю посадових осіб Міндовкілля;
 • забезпечує здійснення фотозйомки публічних заходів, що проводяться в Міндовкіллі, оперативне розповсюдження фото- та відеоматеріалів про ці заходи;
 • проводить акредитацію представників ЗМІ;
 • сприяє ЗМІ у висвітленні діяльності Міндовкілля, надає допомогу в підготовці публікацій, радіо- та телематеріалів стосовно пріоритетних напрямів діяльності Міндовкілля, робочих поїздок та офіційних візитів керівництва Міндовкілля;
 • готує пропозиції щодо вдосконалення діючих та запровадження нових механізмів комунікації між Міндовкілля та ЗМІ;
 • у межах повноважень координує наповнення та інформаційну підтримку офіційних сторінок Міндовкілля в мережі Інтернет;
 • у межах повноважень координує проведення консультацій з громадськістю з питань охорони навколишнього природного середовища;
 • координує питання належного висвітлення у ЗМІ та на вебсайті Міндовкілля масових заходів екологічного спрямування від імені Міндовкілля;
 • забезпечує взаємодію з громадською радою при Міндовкілля, сприяє її діяльності;
 • проводить моніторинг публікацій у ЗМІ щодо екологічної ситуації в країні та діяльності Міндовкілля, підготовку пропозицій щодо врахування зазначеної інформації під час формування та реалізації державної екологічної політики;
 • забезпечує організацію та проведення роз’яснювальної роботи, спрямованої на підвищення обізнаності та розуміння громадянами спрямованості конкретних планів і дій Міндовкілля;
 • у межах повноважень сприяє реалізації принципів та положень Орхуської конвенції;
 • у межах компетенції здійснює інші повноваження, визначені законом.