Юридичний Департамент

Основні Функції:

  • організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів органом виконавчої влади, підприємством, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;
  • представлення інтересів органу виконавчої влади, підприємства в судах;
  • розробка та участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Міндовкілля;
  • проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Міндовкілля.