Пропозицiя щодо включення дiлянки Джерело № 5 (свердловина № 1), що знаходиться на територiї Кременчуцького району Полтавської областi, з метою геологiчного вивчення, у тому числi дослiдно-промислової розробки корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) пiдземних вод мiнеральних природних столових, до перелiку дiлянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукцiон

30/05/2024 : 10:43