Пропозицiя щодо включення дiлянки надр «Гірна», де розташована свердловина №1РЕ, що знаходиться у Стрийському районi Львiвської областi, з метою геологiчного вивчення, у тому числi дослiдно-промислової розробки корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) пiдземних вод питних для нецентралiзованого водопостачання, до перелiку дiлянок надр, дозволи накористування якими виставляються на аукцiон

30/05/2024 : 10:39