Пропозицiя щодо включення дiлянки Поляна, розташованої на територii Рiвненського району Рівненської областi, з метою геологiчного вивчення, у тому числi дослiдно-промислової розробки корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) бурштину, до перелiку дiлянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукцiон

30/05/2024 : 10:50