Пропозиція щодо включення ділянки Розівська, де розташовані свердловини № 702/1 та № 703/2, яка розташована в Ужгородському районі Закарпатської області, з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) підземних вод питних (для нецентралізованого водопостачання), до переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон

28/09/2023 : 11:15