Пропозиція щодо включення ділянки Стриганецької, площа Центральна та площа Південна, яка розташована в ІваноФранківському районі Івано-Франківської області, з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно промислової розробки корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) вапняку, до переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон

10/08/2023 : 14:53