Пропозиція щодо включення Криницької площі (за виключенням ділянки перетину із Більче-Волицько-Угерським газосховищем (горизонт XVI, в інтервалі глибин 800-1130 м)), розташованої у Стрийському районі Львівської області, з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) газу природного (бутани, етан, пропан), до переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон

30/05/2024 : 11:01