Пропозиція щодо включення Любинецької площі (від глибини 4000 м),за виключенням ділянки перетину з Довголуцькою площею (в інтервалі абсолютних відміток (-) 4700 – (-) 5800 м)), розташованої на території Стрийського та Дрогобицького районів Львівської області, з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) нафти, газу природного (бутани, етан, пропан), газу, розчиненого у нафті, конденсату, до переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон

14/05/2024 : 10:50