Пропозиція щодо включення ПівнічноГлибівської площі, розташованої в Івано-Франківському районі Івано Франківської області, з метою геологічного вивчення, у тому числі досліднопромислової розробки корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) газу природного (бутанів, етану, пропану), до переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон

15/09/2023 : 9:47