Пропозиція щодо включення ПівнічноВівнянської площі, розташованої на території Стрийського району Львівської області, з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) газу природного (бутанів, етану, пропану), до переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон

16/10/2023 : 17:36