Пропозицiя щодо включення площi Кітван, розташованої на територiї Iвано-Франкiвського та Калуського районiв Iванo-Франкiвської областi, з метою геологiчного вивчення, у тому числi дослідно-промислової розробки корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) нафти, газу природного (бутани, етан, пропан), конденсату, газу, розчиненого у нафтi, до перелiку ділянок надр ,дозволи на користування якими виставляються на аукцiон

30/05/2024 : 10:51