Пропозиція щодо включення родовища Кам’яницьке 2, розташованого на території Ужгородського району Закарпатської області, з метою геологічного вивчення, у тому числі досліднопромислової розробки корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) андезиту, до переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон

15/09/2023 : 16:39