Пропозиція щодо включення Яблунівського родовища, яке розташоване у Фастівському районі Київської області, з метою видобування глини легкоплавкої, супіску, піску, до переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон

17/11/2022 : 11:56