Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Примірного положення про регіональні центри моніторингу довкілля» розроблений на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації»

02/01/2023 : 10:13

Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Примірного положення про регіональні центри моніторингу довкілля» розроблений на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації», введеного в дію указом Президента України від 23 березня 2021 р. № 111.

Проєктом наказу передбачається затвердити Примірне положення про регіональні центри моніторингу довкілля як елемент системи моніторингу довкілля в регіоні, який створюватиметься з метою підвищення ефективності управління екологічним станом регіону за рахунок інтеграції екологічної інформації в інформаційно-аналітичну систему даних, комплексного аналізу екологічного стану довкілля та прогнозування його змін, забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування необхідною інформацією про стан довкілля при вирішенні питань у разі необхідності прийняття управлінських рішень у галузі охорони навколишнього природного середовища, інформаційно-аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки, а також для проведення робіт та послуг на які не передбачене бюджетне фінансування.

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони

Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, (тел. (044) 206-33-15, [email protected] ).

Зазначений проєкт наказу оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного проєкту нормативного акту від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника:
вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, тел. (044) 206-31-00; факс: (044) 206-31-07; e-mail: [email protected].

Наказ

Додаток 1

Пояснювальна записка