Розв’язання проблем річки Рось – можливість до відновлення малих річок України

12/04/2023 : 12:22

Річка Рось попри свою невелику протяжність забезпечує водою близько 490 тисяч населення маленьких сіл і великих міст Київщини та є однією з найбільш зарегульованих річок України. У її басейні побудовано 2 676 штучних водних об’єктів загальною площею 22 686 га з об’ємом води 323,5 млн куб. метрів.

18 грудня 2022 року на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України була опублікована електронна петиція «Про розробку та здійснення проєкту щодо порятунку річки Рось з подальшим використанням його для відновлення водності всіх рік України та їх приток – малих річок».

Для розв’язання проблем річки Рось та поліпшення її екологічного стану, Міндовкілля спільно з Держводагентством провели попередню оцінку стану водокористування, визначили рівень зарегульованості течії в басейні річки Рось гідротехнічними спорудами, штучними водними об’єктами, оцінили якість води.

Дослідження якості води у річці показало перевищення у майже три рази вмісту летких органічних сполук, поліароматичних вуглеводнів, пестицидів  та важких металів (свинець, ртуть, нікель, миш’як, кобальт).

Наявність таких забруднюючих речовин, обміління річки Рось та скидання у її води недостатньо очищених стічних вод призвели до збіднення її на кисень та порушення її природної екосистеми, внаслідок чого річка втратила здатність до самоочищення.   

Основними проблемами басейну річки Рось є:

  • низька водність річки, на яку впливає надмірне зарегулювання стоку греблями, гідроелектростанціями, водосховищами та ставками, значна частина яких є незаконними;
  • кліматичні зміни та підвищення температури повітря. В останні десятиліття спостерігається збільшення випаровування води й зменшення водності Росі.  Коли водність річки невелика, частка стічних вод може сягати третини стоку, а на деяких ділянках навіть його половини; 
  • «цвітіння» води й масові замори риби через скидання у річку недостатньо очищених стічних вод. Особливо гостро ця проблема відчувається влітку на питному водозаборі в м.Корсунь-Шевченківському Черкаської області.

10 квітня у Міндовкілля разом із представниками Мінінфраструктури, Мінагрополітики, Міненерго, Держводагентства, Держгеонадр та Держекоінспекції обговорили шляхи покращення екологічного стану річки Рось.

За результатами зустрічі, Міндовкілля підготовлені пропозиції, які допоможуть досягти «доброго» екологічного стану вод у басейні річки Рось, зменшити її забруднення різними речовинами, покращити та відновити її гідрологічний режим; посилити контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства, зокрема в частині використання водних ресурсів та підвищити рівень екологічної свідомості населення щодо збереження та відновлення водних ресурсів, зменшення використання побутової хімії, пестицидів.

За дорученням Прем’єр-міністра України, такі заходи будуть впроваджуватись Міндовкілля спільно з іншими міністерствами та відомствами на території усього басейну річки Рось. Частину заходів відповідно до повноважень мають реалізувати Вінницька, Житомирська, Київська і Черкаська обласні військові адміністрації та місцеві громади.

Важливим завданням у найближчій перспективі є:

  • проведення Держводагентством дослідження якості води, сезонних рівнів водності, уточнення водного балансу р. Рось станом на 2023 рік;
  • посилення Держекоінспекцією державного нагляду за додержанням вимог законодавства щодо дотримання режимів роботи гідротехнічних споруд, охорони, збалансованого використання та відтворення водних ресурсів у басейні р. Рось;
  • здійснення Держгеокадастром заходів державного контролю за додержанням вимог земельного законодавства щодо використання та охорони земель водного фонду в межах прибережних захисних смуг і водоохоронних зон в басейні р. Рось;
  • підготовка науковими установами пропозицій щодо здійснення заходів з ревіталізації річки Рось та її приток;
  • оцінка Держводагентством та Міненерго стану гідротехнічних споруд (малих ГЕС, дамб, водовипусків, шлюзів) та ухвалення на рівні Уряду рішення про ліквідацію штучних водних перешкод на основі проведених науково-обґрунтованих розрахунків та моделювання; 
  • внесення Міндовкілля змін до Порядку видачі дозволу на спеціальне водокористування, затвердженого постановою КМУ від 13.03.2002 № 321, щодо врахування наявності водних ресурсів та дефіциту води;
  • затвердження Плану управління річковим басейном Дніпра, що відповідає вимогам Водної рамкової директиви 2000/60/ЄС, який має стати стратегічним планом дій для розв’язання водно-екологічних проблем річки Рось.

Нагадаємо, що розміщена 18 грудня 2022 року на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України електронна петиція «Про розробку та здійснення проєкту щодо порятунку річки Рось з подальшим використанням його для відновлення водності всіх рік України та їх приток – малих річок» набрала 26236 голосів та була передана на розгляд Уряду для опрацювання.

Автори петиції звернулися до Президента України з проханням доручити Кабміну розробку, ухвалення та належне виконання державної програми збереження річки Рось та сталого розвитку в її басейні. На думку автора петиції, такий проєкт з порятунку річки Росі буде використаний Урядом і місцевою владою для підготовки та реалізації подібних програм й в інших регіонах країни, а також інших подібних проєктів.