Руслан Стрілець: визначено 5 пріоритетних напрямків у сфері екологічної безпеки для Плану відновлення України

06/06/2022 : 11:11

На виконання Указу Президента України від 21 квітня 2022 р. № 266/2022 «Питання Національної ради з відновлення України» утворено Національну раду з відновлення України від наслідків війни. Національна рада з відновлення України від наслідків війни є консультативно-дорадчим органом при Президентові.

Основними завданнями Ради є:

  • розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України, який, зокрема, передбачатиме відновлення і розбудову транспортної, медичної, соціальної, комунальної, виробничої інфраструктури та житла, інфраструктури енергетики, зв’язку, військової інфраструктури і військово-промислового комплексу, структурну модернізацію та перезапуск економіки, заходи з подолання безробіття, підтримки сімей з дітьми, вразливих верств населення, осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок війни, відновлення та збереження об’єктів культурної спадщини;
  • визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, прийняття та реалізація яких є необхідними у воєнний і післявоєнний періоди;
  • підготовка стратегічних ініціатив, проєктів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної роботи та відновлення України у воєнний і післявоєнний періоди.

Для реалізації завдань при Національній раді створено 23 секторальні робочі групи.

Робоча група «Екологічна безпека» створена для напрацювання пропозицій до Плану відновлення України з питань екологічної безпеки, збереження, біологічного і ландшафтного різноманіття, відтворення та невиснажливого використання природних ресурсів, формування та впровадження ефективної кліматичної політики, системи управління відходами, моніторингу довкілля, цифрової трансформації, реформування природоохоронної галузі, впровадження європейських директив.

Координаторами Робочої групи «Екологічна безпека» є Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування ВРУ Олег Бондаренко та заступник Керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма. Організаційно-аналітичну роботу забезпечує секретар робочої  групи  – радник міністра Тетяна Тимочко.

До складу Робочої групи «Екологічна безпека» входить більше 200 учасників – експертів,  провідних науковців у галузі охорони довкілля, представників державних органів, проектів міжнародної технічної допомоги, організацій громадянського суспільства та бізнесу. Наразі учасниками робочої групи доопрацьовуються визначення пріоритетних цілей, завдань та деталізація проєктів.

«Наше Міністерство активно долучилося до створення плану післявоєнного відновлення України. Робота над планом ґрунтується на принципі відкритого діалогу влади з суспільством. Залученість усіх стейкхолдерів дає можливість розглядати питання комплексно, враховувати різні інтереси та позиції для формування спільного бачення «зеленого» відновлення України», – зазначає Руслан Стрілець, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.

Розділ  «Екологічна безпека»  Плану відновлення України у воєнний і післявоєнний періоди включатиме такі пріоритетні напрямки:

  • Реформування державного управління у природоохоронній галузі
  • Кліматична політика: запобігання та адаптація до змін клімату
  • Екологічна безпека та ефективне управління відходами
  • Збалансоване використання природних ресурсів в умовах підвищеного попиту і обмежених можливостей
  • Збереження природних екосистем і біологічного різноманіття. Відновлення та розвиток природоохоронних територій та об’єктів