3BIT про повторне відстеження результативності наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 23.02.2021 № 135 «Про функціонування Державного сховища геологічної інформації та кам’яного матеріалу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2021 р. за №№ 475/36097; 476/36098

3BIT про повторне відстеження результативності наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 23.02.2021 № 135 «Про функціонування Державного сховища геологічної інформації та кам’яного матеріалу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2021 р. за №№ 475/36097; 476/36098

12 Травня 2023, 13:48

Звiт про базове вiдстеження результативностi постанови Кабiнету Miнicтpiв України вiд 2З.12.2021 № 1372 “Про внесення змiн до Лiцензiйних умов провадження господарськоi дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами”

Звiт про базове вiдстеження результативностi постанови Кабiнету Miнicтpiв України вiд 2З.12.2021 № 1372 “Про внесення змiн до Лiцензiйних умов провадження господарськоi дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами”

14 Лютого 2023, 16:05