Впровадження євроінтеграційних реформ у природоохоронній сфері: Міндовкілля підготувало звіт про оцінку поточного стану прогресу

11/04/2023 : 17:30

Міндовкілля підготувало відповідні інформаційно-довідкові матеріали щодо прогресу, досягнутого Україною в частині виконання політичних та економічних критеріїв для вступу до ЄС (за період 2022 року та початок 2023  року) у сфері довкілля та зміни клімату.

Міністерство наразі активно працює над аналізом національного природоохоронного законодавства на відповідність праву ЄС. Адже цей напрямок на рівні Уряду визначено як найбільш пріоритетний та ключовий з огляду на отриманий Україною статусу кандидата на вступ в ЄС.

За 2022-2023 роки у природоохоронній сфері прийнято низку євроінтеграційних Законів:

  • «Про ратифікацію Поправки та Другої поправки до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті», 
  • «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря», 
  • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічної інформації) та інформування з питань екологічного врядування»,
  • «Про  Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів», 
  • «Про управління відходами», 
  • «Про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією».

З метою поглиблення імплементації права ЄС за вказаний період також прийнято відповідні підзаконні нормативно-правові акти, зокрема:

– розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2022 № 1134-р «Про схвалення Водної стратегії України на період до 2050 року», 

– постанову Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 №  1466 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік», 

– наказ Міндовкілля від 01.08.2022 № 267 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження короткострокових планів дій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.09.2022 за № 1086/38422; 

– наказ Міндовкілля від 01.08.2022 № 268 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження планів поліпшення якості атмосферного повітря», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.09.2022 за № 1071/38407.  

Також наказами Міндовкілля затверджено: 

  • Програму державного моніторингу вод (у частині діагностичного моніторингу прибережних і морських вод Чорного та Азовського морів) на період до 2026 року; 
  • Програму державного моніторингу вод (у частині діагностичного моніторингу підземних вод) на 2022 рік; 
  • Програму моніторингу вод (в частині діагностичного та операційного моніторингу поверхневих вод) на 2023 рік.

 Довідково

Європейська комісія щороку ухвалює свій «Пакет розширення», тобто пакет документів, що пояснює її політику стосовно  розширення ЄС. Основою цього пакету є повідомлення, в якому підбиваються підсумки подій за кожний рік; розглядається прогрес, досягнутий країнами-кандидатами; виклики, з якими вони зіткнулися; реформи, які необхідно впровадити, а також пропозиції щодо подальших дій. Пакет містить також звіти, у яких Європейська комісія представляє свою детальну щорічну оцінку поточного стану прогресу реформ країни-кандидата, які розміщуються на її офіційному вебсайті. Відповідні оцінки супроводжуються рекомендаціями та вказівками щодо пріоритетів реформ.