Видача дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків

12/04/2017 : 16:08

Назва послуги

Видача дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (за винятком осетрових видів риб і виробленої з них продукції)

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява для отримання дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, форма якої затверджена наказом Мінприроди від 29 лютого 2012 року №107 «Про затвердження форм дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифіката на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, та зразка заяви для їх отримання», зареєстрованим в Мін’юсті 18 червня 2012 року за № 990/21302.

До заяви додаються документи, що підтверджують походження зразка та законність набуття його у власність або володіння та користування. Залежно від способу набуття зразка у власність або володіння та користування подаються такі документи:

  • витяг з державної книги племінних тварин або журналу реєстрації штучного розведення тварин, вирощування рослин із зазначенням дати і місця розведення чи вирощування, племінних номерів та власних кличок тварин (у разі наявності), а у разі, коли зразок належить до виду, який включено до додатка I Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, – дані про його батьківські особини до другого покоління;
  • засвідчені в установленому порядку копії цивільно-правових договорів, інших правочинів, за якими зразок набутий у власність або володіння та користування; засвідчена в установленому порядку копія дозволу на вилучення зразка з природного середовища або копія сертифіката на інтродукцію з моря зразка;
  • копія дозволу Адміністративного органу країни, до якої експортується або реекспортується зразок, якщо він належить до виду, включеного до додатка I Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

У разі експорту особливо цінних живих зразків (як правило, видів, включених до Додатку І про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення або видів, які чутливі до умов транспортування та зміни умов утримання, Адміністративний орган України може додатково вимагати від заявника подати документи, що підтверджують згоду імпортера на імпорт таких зразків та наявності у нього належних умов для їх утримання.

У разі існування потенційної загрози виживання виду внаслідок міжнародної торгівлі його зразками дозвіл або сертифікат видається за наявності позитивного висновку відповідного наукового органу України з питань виконання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

Для отримання сертифіката на реекспорт зразка заявник додається копію дозволу на експорт зразка в Україну або сертифіката на реекспорт, що видані Адміністративним органом країни, звідки зразок експортується в Україну.

У разі реекспорту зразка, який експортований в Україну з країни, що не є стороною, заявник подає також копію дозволу на його експорт, виданого компетентним органом цієї країни.

У разі  коли заявник після повернення невикористаного дозволу або сертифіката, строк дії якого закінчився, подає заяву про видачу йому такого самого дозволу або сертифіката на новий строк, до зазначеної заяви ним додається документ, що підтверджує згоду імпортера на отримання зразка, на експорт або реекспорт якого видається відповідний дозвіл або сертифікат.

Умовою видачі сертифікату на пересувну виставку є реєстрація зразків, які є частиною цирку, пересувної виставки та об’єктом регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в Адміністративному органі Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення України.

Адміністративний збір

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 30 днів з дня їх надходження.

У разі необхідності отримання висновку наукового органу строк розгляду поданих документів продовжується на 30 днів.

У разі подання заявником документів з порушенням вимог Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року № 953, його заява про видачу дозволу або сертифіката залишається без розгляду, про що він повідомляється у тижневий строк з дня реєстрації відповідної заяви.

Результат надання

  1. Видача дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (за винятком осетрових видів риб і виробленої з них продукції).
  2. Відмова у видачі дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (за винятком осетрових видів риб і виробленої з них продукції).

Дозволи або сертифікати для ввезення (імпорту) в Україну зразків CITES видаються лише на зразки видів, занесених до Додатку І CITES.

Способи отримання результату

Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікати на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (за винятком осетрових видів риб і виробленої з них продукції) видаються згідно з поданою заявою особисто заявникові або представнику за довіреністю або надсилається заявникові поштою.

Відмова у видачі дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (за винятком осетрових видів риб і виробленої з них продукції) надсилається заявникові поштою.

Підстави для відмови

Подання заявником документів з порушенням вимог Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року № 953.

Порядок оскарження

В судовому порядку.

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення(CITES)

Закон України «Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 року № 1822 «Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення».

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року № 953 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення».

Наказ Мінприроди від 29 лютого 2012 року №107 «Про затвердження форм дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифіката на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, та зразка заяви для їх отримання», зареєстрований в Мін’юсті 18 червня 2012 року за № 990/21302.

Де отримати

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,

режим роботи з 9.00 до 18.00 в п’ятницю з 9.00 до 16.45 Обідня перерва з 13.00 до 13.45

Телефон: (044) 206-31-34

Електронна адреса: [email protected];

Веб-сайт: www.mepr.gov.ua

Інформаційна та  технологічна картки