Видача дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

12/04/2017 : 16:15

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Клопотання про видачу дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 423 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на транзитне перевезення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів»

До клопотання додаються (щодо кожного генетично модифікованого організму)

 1. Копії:
  • технічного опису генетично модифікованого організму;
  • дозволу на ввезення генетично модифікованого організму, виданого в державі імпорту, або дозволу на транзитне переміщення такого організму, виданого в іншій державі (у разі транзитного переміщення не лише територію України);
  • документів, що підтверджують реєстрацію генетично модифікованого організму в державі експорту;
  • договору з перевізником;
  • договору страхування діяльності, пов’язаної з транзитним переміщенням генетично модифікованих організмів;
 2. Відомості про назву, ідентифікаційні дані, в тому числі код унікальної ідентифікації, та національну класифікацію рівня біобезпеки генетично модифікованого організму;
 3. Відомості про центри походження та центри генетичного різноманіття, якщо такі існують, організму-реципієнта та/або батьківських організмів;
 4. Результати оцінки ризику, проведеної в державі експорту/імпорту із зазначенням рівня ризику для навколишнього природного середовища, якщо такий існує;
 5. План заходів із запобігання та ліквідації наслідків неконтрольованого вивільнення генетично модифікованих організмів у навколишнє природне середовище, надзвичайної ситуації, а також перелік і опис методів обмеження контактів з генетично модифікованими організмами, забезпечення високого рівня екологічної безпеки під час їх транзитного переміщення;
 6. Інструкція із застосування методів виявлення і знищення генетично  модифікованих організмів і тари, в якій вони транспортуються, а також методів, що забезпечують біологічну і генетичну безпеку в процесі транспортування таких організмів;
 7. Письмове підтвердження достовірності відомостей, що містяться  у поданих документах (матеріалах), засвідчене підписом суб’єкта регулювання та скріплене його печаткою. 

Адміністративний збір

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 45 днів після надходження клопотання.

Результат надання

 1. Видача дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів;
 2. Відмова у видачі дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів.

Способи отримання результату

Інформація про видачу або відмову у видачі дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів надсилається суб’єктові регулювання протягом 10 робочих днів після прийняття Мінприроди відповідного рішення.

Дозвіл на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів видається згідно з поданим клопотанням особисто заявникові або представнику за довіреністю.

Підстави для відмови

 • Надходження науково обґрунтованої інформації про небезпеку генетично модифікованих організмів для здоров’я людини або навколишнього природного середовища під час їх використання за призначенням;
 • виявлення у клопотанні та документах, які подаються разом з ним, недостовірних відомостей;
 • порушення вимог до оформлення і змісту клопотання та/або подання необхідних документів у неповному обсязі.

Порядок оскарження

судовому порядку.

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 423 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на транзитне перевезення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів».

Де отримати

Міністерство екології та природних ресурсів України. 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.

режим роботи з 9.00 до 18.00 в п’ятницю з 9.00 до 16.45 Обідня перерва з 13.00 до 13.45

Телефон: (044) 206-31-27

Електронна адреса: [email protected];

Веб-сайт: www.menr.gov.ua

інформаційна картка

технологічна картка