Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до першої групи, суб’єкту господарювання, об’єкт якого знаходиться на території зони відчуження

12/12/2022 : 14:55

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин, оформлені відповідно до вимог, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, в паперовій та/або електронній формі;

відомості, що підтверджують факт та дату опублікування в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди, із зазначенням адреси обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, до яких можуть надсилатися зауваження громадських організацій та окремих громадян у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

відомості щодо наявності висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля;

повідомлення обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища про наявність або відсутність зауважень громадськості щодо видачі суб’єкту господарювання дозволу на викиди, що надається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Адміністративний збір

Безоплатно

Строк надання послуги

протягом двадцяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі

Результат надання

Рішення про видачу дозволу.

Письмове повідомлення суб’єкта господарювання щодо рішення про відмову у видачі дозволу.

Способи отримання результату

Рішення про видачу дозволу видається особисто заявникові або представнику за довіреністю або надсилається заявникові поштою.

Рішення про відмову у видачі дозволу видається заявникові або представнику за довіреністю або надсилається

Підстави для відмови

подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу на викиди;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

одержання негативного висновку центрального (територіального) органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, щодо можливості видачі дозволу на викиди;

відсутність повідомлення відповідної обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища про наявність або відсутність зауважень громадськості щодо видачі суб’єкту господарювання дозволу на викиди, що надається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

застосування відповідно до Закону України «Про санкції» до фізичних та юридичних осіб, а також юридичних осіб, які знаходяться під контролем таких фізичних або юридичних осіб, спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) у вигляді анулювання або зупинення відповідного дозволу.

Порядок оскарження

В судовому порядку

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги

закони України «Про охорону атмосферного повітря», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги»;

постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців, які отримали такі дозволи»;

наказ Мінприроди України від 09 березня 2006 року № 108 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 березня 2006 року за № 341/12215.

Де отримати

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.

режим роботи з 9.00 до 18.00 в п’ятницю з 9.00 до 16.45 Обідня перерва з 13.00 до 13.45

Телефон: (044) 206-33-05

Електронна адреса: [email protected]

Веб-сайт: www.mepr.gov.ua

Наказ 709 Типова інформаційна картка

Наказ 142 Інформаційна та технологічна картка дозвіл на викиди