Як влаштована  польська система управління відходами: цінний досвід для України

20/05/2024 : 10:05

Польща понад два десятиліття активно розбудовує свою систему управління відходами. Це найближча до нас країна і територіально, і за менталітетом. Тому її досвід може бути особливо корисним для України.

В Польщі щороку утворюється близько 13 млн тонн побутових відходів. Ставши у 1990-х на шлях євроінтеграції, поляки мали наблизити своє національне законодавство до європейського в питаннях, що, зокрема, стосуються відходів. Насамперед поляки провели інформаційну компанію серед населення, щоб пояснити чому важливо сортувати відходи й чому потрібно платити за їх утилізацію. Принцип “забруднювач платить” стосується і бізнесу,  і громадян.

З введенням у 2003 році закону «Про дотримання чистоти і порядку» покладено край нелегальним сміттєзвалищам. Закон зобов’язав поляків сортувати відходи на 5 компонентів: папір, безбарвне та кольорове скло, метал та пластик, інші відходи, які не підлягають переробці у контейнери, розміщені біля будинків. Договір на вивезення відходів підписується з окремим ОСББ. У разі потрапляння у контейнер несортованого сміття водій машини заявить про порушення до відповідної інспекції. Як покарання будинок можуть зобов’язати заплатити за бак з несортованим сміттям більшу суму або взагалі переглянути щомісячні тарифи.

Треба зазначити, що Польща поки не досягла показників з переробки, яких від неї очікує Євросоюз.  Втім, країна вже зробила дуже важливі речі і заклала фундамент,  на якому  надалі система управління відходами  зможе розвиватися  швидкими темпами.

Нацплан і його цілі

З 2016 року країна керується Національним планом управління відходами. Це загальнодержавний документ, містить прогнози, цілі, а також описує напрямки діяльності у сфері поводження з відходами. Він доповнюється національною програмою запобігання утворенню відходів. Все це, звісно, робиться відповідно до чинних нормативно-правових актів, а сам документ, оновлюється кожні 6 років.

На думку поляків, більше значення мають воєводські плани управління відходами, вони більш деталізовані та містять елементи діагностики ситуації – кількість та морфологію відходів, вказуються об’єкти, які використовуються для обробки, а також описується фіскальна політика. Муніципалітети зобов’язані досягти цільових показників підготовки до повторного використання та рециклінгу побутових відходів. За невиконання планових показників накладаються штрафи. Ці штрафи розраховуються шляхом множення одиничної ставки плати за захоронення залишкових побутових відходів на відсутню вагу побутових відходів, необхідну для досягнення належного рівня цільового показника відновлення та рециклінгу.

Основною метою і національного, і воєводських планів є запобігання утворенню відходів таким чином, щоб проблема була вирішена ще на стадії їхнього виникнення. Крім того, стоїть завдання максимального відновлення сировини та повторного використання відходів, а також остаточної безпечної та екологічно нешкідливої утилізації тих, які не можуть бути використані.

Національна програма управління 2023-2028 років містить не тільки конкретні цілі на вказаний період, а й перспективні показники на наступний період (до 2035 року)  і серед іншого передбачає:

  • зменшення обсягів відходів на 15% до 2028 року;
  • підвищення відсотка переробки відходів до 60% до 2028 року;
  • збільшення кількості сортованих відходів на 20% до 2028 року;
  • досягнення рівня переробки та підготовки до повторного використання паперу, металів, пластику та скла з потоків побутових відходів на рівні  55% на 2025 році та 65% у 2035 році;
  • мінімізація захоронення відходів до 30% у 2025 році та 10 % у 2035 році.

У документі представлено орієнтовні інвестиційні витрати для покриття потреби у потужностях сортувальних станцій та установках поводження з побутовими відходами до 2028 року, які оцінюються приблизно в 17,385 мільярда злотих.

Переробні потужності

Свого часу Польща вклала значні кошти в створення потужностей  механіко-біологічної обробки, і значна частка відходів, яка захоронюється на полігонах, це залишки після проходження МБО.

За останні роки загальний рівень захоронення відходів у Польщі хоч і повільно, але стабільно знижується. Втім, країна, як і раніше, багато ТПВ захоронює: станом на 2020 рік ця частка становила понад 40%.

10 років тому в Польщі був лише один сміттєспалювальний завод, сьогодні їх 8, із загальною  річною потужністю 1,185 млн тонн. Частка спалювання відходів становить понад 20 %.

В країні працює більше ніж 100 переробних заводів та 500 пунктів збору відходів. Загальний рівень рециклінгу постійно зростає і становить близько 40%.

До 2016 році в Польщі було введено в експлуатацію 170 установок механіко-біологічного оброблення змішаних відходів, річною потужністю 10,8 млн тонн. Це значні потужності,  а оскільки в країні розвивається сортування,  то поступово  заводи МБО  почали переобладнувати, щоб сортувати окремо зібрані фракції відходів та компостувати біовідходи. Крім того, Нацплан рекомендує будівництво нових установок для автоматизованого сортування (очищення) окремо зібраних відходів паперу, пластику, відходів змішаних матеріалів, металів, а також модернізація деяких існуючих сортувальних установок.

Фіскальна політика

У Польщі діє додатковий збір на захоронення відходів на полігонах (landfill tax), а також заборона на захоронення окремо зібраних відходів, що біологічно розкладаються та горючих відходів. Збір за захоронення на полігоні стягується з 2001 року і щорічно підвищується. Тож захоронювати не вигідно не тільки з екологічних, але і з економічних міркувань.

Польща заборонила захоронення окремо зібраних відходів, що біологічно розкладаються, у 2013 році. Крім того, з 2016 року діє заборона на захоронення горючих відходів із загальним вмістом органічного вуглецю (ТОС) вище 5%, величиною втрати при прожарюванні (LOI) вище 8 % і теплотворною здатністю понад 6 МДж/кг. Заборона не поширюється на залишкові відходи від МБО з кодами 19 05 99 та 19 06 04 (стабілізовані відходи як результат оброблення МБО).

У Польщі немає податку на спалювання та податку на відходи, що вивозяться для спалювання. Однак сміттєспалювальні заводи повинні сплачувати екологічні збори за викиди газу та пилу.

Як бачимо, деякі європейські країни досягли високих успіхів у безпечному поводженні з відходами, деякі ще на шляху до цього. Однак, ні в кого не виникає сумнівів, що переробка відходів це єдине правильне рішення до збереження чистоти довкілля та економії природних ресурсів.