Європа оголосила війну е-відходам

07/06/2024 : 9:57

У 2022 році в світі було утворено рекордні 62 мільйони тонн електронних відходів. Це дорівнює середньому показнику 7,8 кг на людину на рік. Лише 22,3% від цієї маси задокументовано як офіційно зібрані та перероблені в екологічно безпечний спосіб. Решта 77,7% е-відходів або зберігаються в будинках і підприємствах, або утилізуються неналежним чином, що є величезною втратою  для кругової економіки​. Єдиний, хто серйозно взявся за цю проблему – Європейський Союз, він демонструє найвищі показники збору та переробки е-відходів. У 2022 році в ЄС зібрано та перероблено 42,8% е-відходів. Це значно перевищує середньосвітовий показник, що свідчить про успішність європейських підходів до управління е-відходами.​ 

Основою успіху ЄС є Директива щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE Directive), яка встановлює цілі для збору, утилізації та переробки таких відходів. Ця директива допомагає європейським країнам боротися з нелегальним експортом відходів та зменшує адміністративне навантаження через гармонізацію національних реєстрів електронного обладнання та форм звітності​​.

А головне – європейці вважають, що найкраще не допускати утворення таких відходів. Тому борються з так званим планованим застаріванням (це коли товар навмисно створюють так, щоб він через певний час став немодним чи непридатним до використання)  і запровадили так зване «право на ремонт». З 2021 року там введені вимоги до екодизайну побутової техніки – виробників зобов’язали створювати продукцію таким чином, щоб її легко було ремонтувати, замінювати окремі частини, а також забезпечувати наявність запчастин протягом 10 років. Спочатку законодавство працювало в основному щодо побутової техніки. Зараз аналогічні правила  застосовуються і для електроніки, смартфонів, ноутбуків. Виробники цих товарів зобов’язані забезпечувати ринок запасними деталями і технічною інформацією протягом усього встановленого терміну служби товарів. Найсуворіші вимоги поки що встановила  Франція. У цій країні всі виробники й імпортери техніки повинні вказувати на упаковці своїх пристроїв ще й індекс ремонтопридатності. Споживачі мають більше можливостей для ремонту своїх пристроїв, що дозволяє збільшити термін їх використання і зменшити витрати на покупку нових.

Також єврочиновники вводять правила, які дозволяють споживачам легше продавати або повертати старі телефони, планшети та зарядні пристрої. А ще Єврокомісія працює з виробниками,  щоб ті  дозволили завантаження неавторизованого програмного забезпечення, з яким смартфон або планшет буде працювати навіть після припинення офіційної підтримки. Адже з часом виробники перестають підтримувати програмне забезпечення, «мотивуючи» таким чином користувачів на покупку нової моделі. 

Швеція є одним із лідерів у переробці ВЕЕО, переробляючи понад 80% таких відходів. За даними Eurostat, Швеція збирає найбільше електронного сміття в ЄС. З 2014 року всі роздрібні продавці техніки в країні зобов’язані приймати зламані і застарілі пристрої на переробку. Шведи активно користуються послугами з ремонту, на які надаються значні податкові пільги. Крім того, в країні діє система заставної вартості, що стимулює повернення використаної електроніки.

Шведський закон про відходи (Waste Act) вимагає, щоб виробники відповідали за збір та переробку своєї продукції. ВЕЕО збираються через муніципальні пункти прийому та роздрібні магазини, які зобов’язані приймати старі електронні прилади при покупці нових. Високий рівень екологічної свідомості населення сприяє успішному збиранню відходів. Спеціалізовані переробні підприємства розділяють відходи на матеріали, які можуть бути повторно використані або утилізовані.

Болгарія досягла значного прогресу, досягнувши цільового показника збору ВЕЕО у 65%, що відповідає кількості електричного та електронного обладнання, введеного на ринок за попередні три роки. Загалом у 2021 році було зібрано близько 11 кг ВЕЕО на одного жителя, що відповідає середньому показнику по ЄС.

Країна почала розбудовувати систему управління ВЕЕО з прийняттям Закону про управління відходами у 2012 році. Перша Національна програма запобігання відходам була розроблена та затверджена Міністерством охорони навколишнього середовища та водних ресурсів у 2014 році. У 2021 році Болгарія Система управління ВЕЕО в Болгарії продовжує вдосконалюватись, впроваджуючи нові стандарти та методики збору, транспортування та переробки відходів, встановлені у рамках Директиви WEEE ЄС. Це включає обов’язковий збір відходів виробниками та розробку національних програм для запобігання утворенню відходів.

Німеччина досягає показників збору та переробки на рівні близько 45% від загальної кількості введених на ринок пристроїв. Країна побудувала широку мережу муніципальних та комерційних пунктів збору, що забезпечує ефективний збір відходів. Всі виробники електронних товарів повинні реєструватися в системі EAR Foundation і фінансувати систему збирання та переробки. Строгі законодавчі вимоги і програми розширеної відповідальності виробників (EPR) сприяють високому рівню збору та переробки ВЕЕО.

Система EAR Foundation координує збір та переробку ВЕЕО у Німеччині, зобов’язуючи виробників фінансувати ці процеси. Муніципальні пункти збору та роздрібні магазини приймають старі пристрої, що робить систему зручною для споживачів. Німеччина також проводить інформаційні кампанії, щоб підвищити обізнаність населення про важливість правильної утилізації електронних відходів.

Франція має рівень переробки понад 40% ВЕЕО. Центральну роль у цій системі відіграє некомерційна організація «Ecosystem», яка відповідає за збір та переробку побутового і професійного ВЕЕО, а також освітлювальних приладів. Мережа збору включає роздрібні магазини, муніципальні пункти збору та спеціалізовані кампанії зі збору.

Французький уряд запровадив обов’язкові вимоги для виробників фінансувати та організовувати збір і переробку ВЕЕО, використовуючи принцип розширеної відповідальності виробника (EPR). Крім того, в країні діють освітні програми, які підвищують обізнаність населення про важливість правильної утилізації ВЕЕО.

Норвегія відзначається високими показниками збору та переробки ВЕЕО завдяки розвиненій інфраструктурі і активному залученню громадян. Національна система зворотного збору передбачає утилізацію старого обладнання при купівлі нового, що стимулює споживачів повертати використану електроніку для правильного перероблення.

Система збору в Норвегії включає муніципальні та комерційні пункти збору, що забезпечують зручність для споживачів. Інформаційні кампанії сприяють підвищенню обізнаності населення про важливість правильної утилізації електронних відходів. Норвегія також проводить освітні ініціативи, що залучають молодь до екологічних проектів.

Швейцарія має одну з найстаріших та найефективніших систем збору ВЕЕО в Європі. Відповідно до швейцарських законів, виробники електронного обладнання зобов’язані забезпечити повернення і утилізацію старої техніки. Це досягається через систему “еко-логістики”, де споживачі можуть повернути старе обладнання безкоштовно в будь-якому пункті продажу.

Швейцарські закони вимагають від виробників відповідальності за весь життєвий цикл їх продукції. Спеціалізовані переробні підприємства забезпечують ефективну переробку та утилізацію ВЕЕО. Високий рівень екологічної свідомості населення сприяє успішному збиранню відходів і зменшенню негативного впливу на довкілля.

Нідерланди демонструють значні успіхи завдяки комплексному підходу до збору та переробки ВЕЕО. У 2022 році країна зібрала більше 50 мільйонів кілограмів електронних відходів, що складає близько 11 кг на людину на рік. Близько 85% зібраного ВЕЕО піддається переробці або повторному використанню.

Система збору та переробки ВЕЕО в Нідерландах складається з кількох ключових елементів. З 1 березня 2021 року OPEN Foundation стала єдиною організацією, що здійснює збір та переробку ВЕЕО в країні. Виробники електричного та електронного обладнання зобов’язані приєднатися до цієї організації та сплачувати внески за утилізацію. Муніципальні центри відіграють важливу роль у зборі ВЕЕО, забезпечуючи зручні пункти для здачі старої електроніки.

Регіональні сортувальні центри забезпечують ефективне розділення зібраних відходів на різні категорії для подальшої переробки. Роздрібні мережі також активно залучені до процесу збору, забезпечуючи можливість здачі старої техніки при покупці нової.

Європейські країни демонструють ефективність своїх систем збору та переробки ВЕЕО завдяки інтеграції законодавчих вимог, розвиненої інфраструктури, сучасних технологій та активної участі населення. Високі показники переробки ВЕЕО у Швеції, Німеччині, Франції, Норвегії, Швейцарії та Нідерландах можуть служити прикладом для інших країн, які прагнуть підвищити ефективність своїх систем управління ВЕЕО. Ключовими факторами успіху є жорстке законодавство, широка мережа пунктів збору, активна участь виробників і високий рівень екологічної свідомості населення. Ці елементи допомагають мінімізувати негативний вплив електронних відходів на довкілля і забезпечити стале використання ресурсів.