Загарбники по-варварськи атакували Запорізьку АЕС

04/03/2022 : 5:57

ЗАЕС – це найбільша в Європі АЕС з 6-ма енергоблоками!

Весь світ пам’ятає аварію на ЧАЕС 1986 року. Скільки горя і жертв, приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей. Евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити. І вже повторює. Але у шість разів більше

Це може бути не просто катастрофа на всю Європу, це може бути катастрофа для усього світу. Ми повинні зробити все, щоб зупинити такі дії, тому що наслідки можуть бути непередбачуваними і постраждати може не тільки Україна.

Це порушення всіх можливих міжнародних договорів у сфері ядерної безпеки.

Україна вже направила велику кількість звернень до країн Учасників таких договорів, в тому числі і до МАГАТЕ. Вже навіть є відповідна реакція у вигляді заяв та закликів. Це свідчить про те, що нас чують.

Проте, нас недостатньо чути! Нас треба Почути.

Реакція партнерів і міжнародних ініституцій має бути невідкладною!


Russian occupants attacked the Zaporizhzhya Nucleart Power Plant!

ZNPP is the largest nuclear power plant in Europe with 6 power units!
The whole world remembers the 1986 Chornobyl with its deaths and long lasting devastating effects caused by the explosion at the nuclear power plant. It was a global catastrophe. Hundreds of thousands of people struggled with its consequences. Tens of thousands of people were evacuated. Russia wants to do it again. And already repeats in six times bigger scale.

It could not just be a catastrophe for the whole Europe, it could be a catastrophe for the whole world. We must do everything we can to stop such actions, because the consequences can be unpredictable and not only Ukraine can suffer.

This is a violation of all possible international agreements in the field of nuclear safety.

Ukraine has already sent a large number of appeals to the countries participating in such agreements, including the IAEA. There is already a corresponding reaction in the form of statements and appeals. This shows that we are heard.

However, we are not heard enough!

The reaction of partners and international institutions must be immediate!