Зауваження щодо включення ділянки Майдансько-Раковецька площа (за виключенням ділянки перетину із Росільнянським родовищем (у межах другого ярусу складок, в інтервалі глибин 2100-3400 м)), розташованої на території Івано-Франківського району Івано-Франківської області, з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) нафти, газу природного (бутан, етан,пропан), конденсату, газу, розчиненого у нафті, бітуму нафтового, супутнього корисного компоненту – гелію, до переліку ділянок надр, дозволи накористування якими виставляються на аукціон

10/07/2024 : 1:31