Зауваження щодо включення Кудашiвської дiлянки, включаючи Кудашiвське родовище, що знаходиться у Кам’янському районi Днiпропетровської областi, з метою геологiчного вивчення, у тому числi дослiдно-промисловоi розробки корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) гранiту, до перелiку дiлянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукцiон

30/05/2024 : 10:48