Зауваження щодо включення Лючківсько-Березівської площі, яка розташована на території Косівського та Надвірнянського районів ІваноФранківської області, з метою геологічного вивчення, у тому числі досліднопромислової розробки корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) нафти, газу природного (бутани, етан, пропан), конденсату, газу, розчиненого у нафті, до переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон

14/05/2024 : 10:51