Зауваження щодо включення Майдансько-Раковецької площі (за виключенням ділянки перетину із Росільнянським родовищем (у межах другого ярусу складок, в інтервалі глибин 2100-3400 м)), розташованої на території Івано-Франківського району Івано-Франківської області, з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) основних – нафти, газу природного (бутани, етан, пропан), конденсату, газу, розчиненого у нафті, бітуму нафтового, супутньої – гелію, до переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон

29/03/2024 : 16:40