Зауваження щодо включення площі Кітван, розташованої на території Івано-Франківського та Калуського районів ІваноФранківської області, з метою геологічного вивчення, у тому числі досліднопромислової розробки корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) нафти, газу природного (бутанів, етану, пропану), конденсату, газу, розчиненого у нафті, бітуму нафтового, до перелікуділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон

29/12/2023 : 14:14