ЗВІТ про результати консультацій щодо проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Переліку професій (спеціальностей), підготовка за якими дає право претендувати на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першоюстатті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами”»

11/06/2024 : 16:00