Розпочалося обговорення рамкового кліматичного закону 

12/02/2024 : 9:28

На сайті Міндовкілля опублікований проєкт закону “Про основні засади державної кліматичної політики”.

Це рамковий закон, який передбачає створення архітектури кліматичного врядування, забезпечення низьковуглецевого розвитку країни, досягнення кліматичної нейтральності, адаптацію до зміни клімату для забезпечення екологічної, продовольчої, енергетичної безпеки України, сталого розвитку країни та виконання її міжнародних зобов’язань. 

“Закон України «Про основні засади державної кліматичної політики» має створити основу для національної кліматичної політики. Він передбачає створення національної системи інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції поглиначами парникових газів, а також впровадження національної системи відстеження впровадження політик і заходів у сфері зміни клімату,” – пояснює заступниця Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України  Вікторія Киреєва.

У проєкті акта визначаються:

  • основні засади державної кліматичної політики;
  • особливості формування та досягнення цілей державної кліматичної політики;
  • засади забезпечення кліматичного планування на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях;
  • особливості звітування відповідно до вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та збору даних цих цілей;
  • основні засади національної системи відстеження впровадження політик, заходів та прогнозування у сфері зміни клімату.

Запрошуємо представників громадськості, експертів, науковців, представників бізнесу та органів влади до обговорення проєкту закону. Обговорення триватиме до 5 березня 2024 року.