Анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів

10/04/2024 : 11:21

Перелік документів, необхідних для анулювання адміністративної послуги

Заява про анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів згідно із додатком 2 до Порядку.

Адміністративний збір

Безоплатно.

Строк надання послуги

Міндовкілля розглядає заяву про анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів та приймає рішення про анулювання дозволу протягом 5 робочих днів з дня настання підстав, визначених пунктами 2-4 частини одинадцятої статті 42 Закону.

Результат надання

Прийняття рішення про анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів.

Способи отримання результату

За результатами розгляду заяви про анулювання дозволу або прийняття рішення про анулювання дозволу Міндовкілля надсилає суб’єкту господарювання копію рішення протягом 3 робочих днів з дня його прийняття на адресу електронної пошти суб’єкта господарювання, зазначену в обліковому записі, у вигляді повідомлення.

Підстави для прийняття рішення про анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів

1 Звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру.

2. Встановлення факту надання в заяві та відомостях і документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

3. Недотримання показників і умов дозволу.

4. Невиконання суб’єктом господарювання припису про усунення порушень вимог законодавства встановлений строк.

5. Неподання протягом двох і більше кварталів звітів про виконання показників та умов, передбачених дозволом.

6. Наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом.

7. Наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Порядок оскарження          

В судовому порядку

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги

Закон України «Про управління відходами»;

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2023 №1328 « Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій оброблення відходів».

Де отримати

Рішення про анулювання дозволу надсилається на адресу електронної пошти суб’єкта господарювання, зазначену в обліковому записі, у вигляді повідомлення.