Європейський інвестиційний банк

З 2004 року Україна розпочала співпрацю з Європейським інвестиційним банком, направлену на отримання можливості залучення в економіку України довгострокових фінансових ресурсів банку для реалізації важливих інфраструктурних, енергетичних, природоохоронних та інших інвестиційних проектів загальнодержавного значення.

Довідка: Європейський інвестиційний банк (далі – ЄІБ) створено відповідно до договору про створення Європейського економічного співтовариства від 25 березня 1957 року, підписаного у Римі країнами-засновниками, серед яких: Бельгія, Данія, ФРН, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Великобританія і Північна Ірландія. Згідно із Статутом, ЄІБ є юридичною особою, його завдання полягає в наданні кредитів для реалізації інвестиційних проектів, залучаючи необхідні фінансові ресурси на ринку капіталу та використовуючи власні ресурси.

14 червня 2005 року в Люксембурзі укладено Рамкову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком, положеннями якої передбачено, що Банк може відповідно до Угоди здійснювати на території України діяльність, передбачену Статутом Банку, в тому числі позичання коштів згідно із законодавством України використовуючи усі дозволені ним інструменти, а також володіння, використання та розпорядження такими коштами та ведення рахунків у будь-якій валюті. Також Банк буде користуватися щодо своєї діяльності на території України режимом, що надається міжнародним фінансовим організаціям.

Після ратифікації Верховною Радою України Законом України від 07.02.2006 № 3292- ІV Рамкової угоди між Україною та ЄІБ, яка була підписана 14.04.2005 в Люксембурзі, та завершення юридичних процедур щодо вступу її в силу (08.04.2006), міністерствами та іншими органами виконавчої влади здійснюється підготовка пропозицій щодо ініціювання спільних з ЄІБ проектів.

ЄІБ надає позики і гарантії для фінансування проектів у пріоритетних секторах економіки.

Співпраця ЄІБ у секторі охорони навколишнього природного середовища фокусується на таких питаннях:

  • покращення якості життя в урбанізованому середовищі, а саме транспортні проекти;
  • питання охорони навколишнього природного середовища та здоров’я людей (наприклад: зменшення індустріальних забруднень, забезпечення водою та очистка води);
  • питання зміни клімату, включаючи енергоефективність та відновлювану енергію;
  • охорона рослинного та тваринного світу;
  • охорона природних ресурсів та управління відходами

ЄІБ надає три основні види послуг своїм клієнтам:

  1. Кредити: надаються під життєздатні проекти як у державному так і в приватному секторі. Партнерами виступають як великі корпорації так і місцеві органи влади, а також малі та середні підприємства.
  2. Технічна допомога: впроваджується командою експертів-економістів, інженерів, спеціалістів у секторі.
  3. Гарантії: банків, лізингових компаній, фондів, інше.

Банком наголошено, що проекти в Україні будуть розглядатися, головним чином, в таких секторах, як: транспорт, телекомунікації, енергетична інфраструктура (на пріоритетних напрямах транс’європейських мереж та європейських транспортних коридорів), захист довкілля.

Фінансування проектів до 50% загальної вартості може здійснюватися Банком при співпраці і співфінансуванні з іншими міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з ЄБРР.

Методи роботи Банку в Україні передбачають надання коштів державним органам та приватним компаніям на проекти вартістю понад 25 млн. євро з/або без посередництва банків, непряме фінансування – глобальні позики під проекти малого та середнього масштабу (до 25 млн. євро) через систему банків-партнерів або інші механізми фінансування проектів.