Співробітництво з міжнародними організаціями

Для вирішення актуальних питань сьогодення, а також з метою інтеграції України до світового співтовариства для розв’язання глобальних екологічних проблем наша держава активно співпрацює з міжнародними організаціями в сфері охорони навколишнього природного середовища.

Діяльність у рамках багатосторонніх угод з міжнародними організаціями дає змогу брати активну участь у переговорному процесі, залучати фінансову допомогу для вирішення нагальних внутрішніх екологічних проблем.

Основними напрямами співробітництва з міжнародними організаціями є:

  • охорона біологічного різноманіття;
  • охорона транскордонних водотоків і міжнародних озер;
  • зміна клімату;
  • охорона озонового шару;
  • охорона атмосферного повітря;
  • поводження з відходами;
  • оцінка впливу на довкілля.

Програма розвитку ООН (ПРООН)

Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)

Програма ЄС LIFE

ЮНІДО (UNIDO)

ЮНЕСКО (UNESCO)

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)

Організація Північноатлантичного договору (NATO – North Atlantic Treaty Organisation)

Світова організація торгівлі (СОТ)

Європейський банк реконструкції та розвитку (Євробанк, ЄБРР)

Світовий банк

Європейський інвестиційний банк

Європейська екологічна агенція

Глобальний Екологічний Фонд